Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 2003, roč. 52, č. B50

Obrázek
Rok
2003
Rok vydání
2003
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-3222-7
Ústav FF MU
Obor
Studie
Page Title
[5] Ze současné polské filosofie | pdficon
[7]-14 Franc Grivec o rozdělených slovanských kulturách : česká a polská inspirace Głombik, Czesław | pdficon
[15]-26 Kritika instrumentálního rozumu a problém odpovědnosti v oblasti techniky Kiepas, Andrzej | pdficon
[27]-35 Dějiny a aktuálnost novokantismu Noras, Andrzej J. | pdficon
[37]-41 O duchu české filozofie očima Poláka Jedynak, Stanislaw | pdficon
[43]-48 Polské společenské myšlení v letech 1895-1939 Gawor, Leszek | pdficon
[49]-59 Ekologie, současná biologie a polské ekologické myšlení Lejman, Jacek | pdficon
[61]-67 Some arguments for the use of the notion of construction Raclavský, Jiří | pdficon
[69]-78 Východiska srovnání Kierkegaardovy filosofie s filosofií Aristotelovou Osolsobě, Petr | pdficon
[79]-92 Etická koncepce Lva N. Tolstého jako problém českých národovců : několik nejen historických poznámek k tématu L.N. Tolstoj a české myšlení Maleček, Martin | pdficon
Rozhledy
Page Title
[93]-97 Od matematiky k dějinám středověké filosofie : (poznámky k životopisu) Richter, Vladimír | pdficon
[98]-104 Spenglerovo pojetí politiky v díle Der Untergang des Abendlandes Holzbachová, Ivana | pdficon
[105]-120 Tradice v medicíně Daneš, Jaroslav | pdficon
Recenze
Page Title
[121]-122 [Pospíšil, Ivo. Až se vyčasí...: úvahy, kritiky, glosy, eseje] Horyna, Břetislav | pdficon
122-123 [Valenta, Lubomír. Problémy analytické filozofie: historický úvod: počátky a první období (od Frega po Carnapa)] Horyna, Břetislav | pdficon
123-124 [Leško, Vladimír; Hubík, Stanislav. Človek, panstvo, komunikácia: panský pomer človeka k prírode a hodnoty] Zouhar, Jan | pdficon
124-126 [Kiepas, Andrzej. Czlowiek wobec dylematów filozofii techniki] Horyna, Břetislav | pdficon
126-127 [Fay, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup] Holzbachová, Ivana | pdficon
128-130 [Iggers, Georg G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě] Holzbachová, Ivana | pdficon
130-133 [Proclus. On the eternity of the world. Greek text with introduction, translation, and commentary by H.S. Lang and A.D. Macro] Vojta, Jakub | pdficon