B50

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 2003
Ročník: 52
Číslo: B50
Rok vydání
2003
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-3222-7
Ústav FF MU
Obor
Studie
Title Document
Ze současné polské filosofie | [5]
PDF
Franc Grivec o rozdělených slovanských kulturách : česká a polská inspirace | [7]–14
Głombik, Czesław
PDF
Kritika instrumentálního rozumu a problém odpovědnosti v oblasti techniky | [15]–26
Kiepas, Andrzej
PDF
Dějiny a aktuálnost novokantismu | [27]–35
Noras, Andrzej J.
PDF
O duchu české filozofie očima Poláka | [37]–41
Jedynak, Stanislaw
PDF
Polské společenské myšlení v letech 1895-1939 | [43]–48
Gawor, Leszek
PDF
Ekologie, současná biologie a polské ekologické myšlení | [49]–59
Lejman, Jacek
PDF
Some arguments for the use of the notion of construction | [61]–67
Raclavský, Jiří
PDF
Východiska srovnání Kierkegaardovy filosofie s filosofií Aristotelovou | [69]–78
Osolsobě, Petr
PDF
Etická koncepce Lva N. Tolstého jako problém českých národovců : několik nejen historických poznámek k tématu L.N. Tolstoj a české myšlení | [79]–92
Maleček, Martin
PDF
Rozhledy
Title Document
Od matematiky k dějinám středověké filosofie : (poznámky k životopisu) | [93]–97
Richter, Vladimír
PDF
Spenglerovo pojetí politiky v díle Der Untergang des Abendlandes | [98]–104
Holzbachová, Ivana
PDF
Tradice v medicíně | [105]–120
Daneš, Jaroslav
PDF
Recenze
Title Document
[Pospíšil, Ivo. Až se vyčasí...: úvahy, kritiky, glosy, eseje] | [121]–122
Horyna, Břetislav
PDF
[Valenta, Lubomír. Problémy analytické filozofie: historický úvod: počátky a první období (od Frega po Carnapa)] | 122–123
Horyna, Břetislav
PDF
[Leško, Vladimír; Hubík, Stanislav. Človek, panstvo, komunikácia: panský pomer človeka k prírode a hodnoty] | 123–124
Zouhar, Jan
PDF
[Kiepas, Andrzej. Czlowiek wobec dylematów filozofii techniki] | 124–126
Horyna, Břetislav
PDF
[Fay, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup] | 126–127
Holzbachová, Ivana
PDF
[Iggers, Georg G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě] | 128–130
Holzbachová, Ivana
PDF
[Proclus. On the eternity of the world. Greek text with introduction, translation, and commentary by H.S. Lang and A.D. Macro] | 130–133
Vojta, Jakub
PDF