[Iggers, Georg G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 128-130
Rozsah
128-130
  • ISSN
    0231-7664
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Iggers, Georg G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 177 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 16. ISBN 80-7106-504-8.
Document