Základní problémy historického materialismu

Název: Základní problémy historického materialismu
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, roč. 7, č. B5, s. 91-95
Rozsah
91-95
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Klofáč, Jaroslav. Materialistické pojetí dějin: základní problémy. Vyd. 2. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1959. 266 s.