Naturalismus, ismy, socialistický realismus : (poznámky k Václavkovu rozboru krize moderního umění)

Název: Naturalismus, ismy, socialistický realismus : (poznámky k Václavkovu rozboru krize moderního umění)
Variantní název
Натурализм, измы, социалистический реализм : (заметки об анализе кризиса модернизма, данном Б. Вацлавком)
Der Naturalismus, die ismen, der sozialistische Realismus : Bemerkungen zu Václaveks Analyse der Krisis in der modernen Kunst
Přispěvatel
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Uhrová, Eva (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. [5]-17
Rozsah
[5]-17
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence