D9

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1962
Ročník: 11
Číslo: D9
Rok vydání
1963
Stati
Title Document
Naturalismus, ismy, socialistický realismus : (poznámky k Václavkovu rozboru krize moderního umění) | [5]–17
Suchomel, Milan
PDF
Prozaické dílo Jiřího Mahena | [18]–28
Vlašín, Štěpán
PDF
Veliké "flegma", či objektivizace? : (na okraj teorie satiry) | [29]–34
Sus, Oleg
PDF
K některým otázkám postav a kompozice v románových dílech M. Gorkého : (Foma Gordějev, Tři) | [35]–48
Burian, Jaroslav
PDF
Сaтиричeскaя кoмeдия A. Бeзымeнскoгo "Выстрeл" | [49]–65
Mikulášek, Miroslav
PDF
Rimbaud a jeho čeští tlumočníci | [66]–78
Stupka, Vladimír
PDF
Autour des conceptions littéraires de Louis Aragon | [79]–98
Novák, Otakar
PDF
The Relationship of W.M. Thackeray to Henry Fielding | [99]–114
Pantůčková, Lidmila
PDF
K Šafaříkovi - básníkovi | [115]–118
Kopecký, Milan
PDF
Зaмeтки o вoздeйствии русскoй и укрaинскoй литeрaтуры нa твoрчecтвo Р. Жинзифoвa | [119]–136
Dorovský, Ivan
PDF
K jazykové výstavbě umělecké prózy třicátých a čtyřicátých let 19. století | [137]–161
Grepl, Miroslav
PDF
Der Novellist Oskar Jellinek | [162]–174
Krejčí, Karel
PDF
Demetrio Pianelli : ein Meisterwerk des italienischen Realismus | [175]–193
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
Překlady Ščedrinových pohádek do češtiny | [194]–206
Vlašínová, Vlasta
PDF
Rozhledy
Title Document
K jubilejní šafaříkovské literatuře | 207–210
Pražák, Richard
PDF
K poznání Petra Bezruče | 210–212
Závodský, Artur
PDF
Ukrajinská literární věda v letech 1945-1960 | 212–217
Krhoun, Mečislav
PDF
Několik publikací o divadle a televizi | 217–226
Závodský, Artur
PDF
The Return of the Romantics | 226–230
Štěpaník, Karel
PDF
Materiály
Title Document
Neznámé dopisy Josefa Dobrovského do Uher : (ke stykům Josefa Dobrovského s M. Jankovichem a F. Széchenyim) | [231]–242
Pražák, Richard
PDF
Z korespondence Petra Bezruče s Miroslavem Šebelou | 243–244
Závodský, Artur
PDF
Dokumenty
Title Document
O současném stavu divadelní kritiky v jihomoravském kraji | [245]–257
Srna, Zdeněk
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Dejiny slovenskej literatúry II. Literatúra národného obrodenia] | [258]–260
Jeřábek, Dušan
PDF
[Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury] | 260–262
Tichá, Zdeňka
PDF
[Grygar, Mojmír. Umění reportáže] | 262–264
Závodský, Artur
PDF
[Ершов, Леонид Фёдорович. Советская сатирическая проза 20-х годов] | 264–268
Mikulášek, Miroslav
PDF
Základy marxisticko-leninské estetiky | 268–270
Závodský, Artur
PDF
[Koch, Hans. Mehringův přínos k marxistické teorii literatury] | 270–271
Beck, Miroslav
PDF
[Klíma, Ivan. Karel Čapek] | 271–273
Závodský, Vít
PDF
[Kábrt, Jiří. Počátky české bibliografie] | 273–274
Kopecký, Milan
PDF
[Knap, Josef. Umělcové na pouti] | 274–275
Jeřábek, Dušan
PDF
[Popovič, Anton. Ruská literatura na Slovensku v rokoch 1863-1875] | 275–279
Kšicová, Danuše
PDF
[Bušmin, Alexej Sergejevič. Satira Saltykova-Ščedrina] | 279–281
Vlašínová, Vlasta
PDF
Via lucis v novém překladu | 281–282
Kopecký, Milan
PDF
[Pasolini, Pier Paolo. La poesia popolare italiana] | 282–285
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
[Konáč z Hodiškova, Mikuláš. Pravidlo lidského života] | 285–286
Tichá, Zdeňka
PDF
Zprávy
Title Document
Vzpomínka na Antonína Grunda | 287–288
Hrabák, Josef
PDF
Ukrajinský literárněvědný časopis | 289–290
Krhoun, Mečislav
PDF
A Prague Study in English | 290–291
Kocmanová, Jessie
PDF
Malý výbor ze starší české literatury | 291
PDF
Povídky ze staré Číny | 292
Čejka, Mirek
PDF
Časopis Kampaň a ostravská Levá fronta | 292
Závodský, Artur
PDF
Konference o strukturalismu | 292
Válek, Vlastimil
PDF
Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v r. 1961 | 292–293
Kopecký, Milan
PDF
Divadelní večer | 293
Závodský, Artur
PDF
Výměnná exkurze | 293
Šlosar, Dušan
PDF
Přednáškový pobyt | 293
PDF
Diplomové práce s tematikou literárněvědnou | 293–295
Válek, Vlastimil
PDF
Diplomové práce s tematikou literárněvědnou, odevzdané posluchači, studujícími při zaměstnání | 295
Válek, Vlastimil
PDF
Veřejné přednášky o literatuře | 295–298
Válek, Vlastimil
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [299]–303
PDF