Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1962, roč. 11, č. D9

Obrázek
Rok
1962
Rok vydání
1963
Stati
Page Title
[5]-17 Naturalismus, ismy, socialistický realismus : (poznámky k Václavkovu rozboru krize moderního umění) Suchomel, Milan | pdficon
[18]-28 Prozaické dílo Jiřího Mahena Vlašín, Štěpán | pdficon
[29]-34 Veliké "flegma", či objektivizace? : (na okraj teorie satiry) Sus, Oleg | pdficon
[35]-48 K některým otázkám postav a kompozice v románových dílech M. Gorkého : (Foma Gordějev, Tři) Burian, Jaroslav | pdficon
[49]-65 Сaтиричeскaя кoмeдия A. Бeзымeнскoгo "Выстрeл" Mikulášek, Miroslav | pdficon
[66]-78 Rimbaud a jeho čeští tlumočníci Stupka, Vladimír | pdficon
[79]-98 Autour des conceptions littéraires de Louis Aragon Novák, Otakar | pdficon
[99]-114 The Relationship of W.M. Thackeray to Henry Fielding Pantůčková, Lidmila | pdficon
[115]-118 K Šafaříkovi - básníkovi Kopecký, Milan | pdficon
[119]-136 Зaмeтки o вoздeйствии русскoй и укрaинскoй литeрaтуры нa твoрчecтвo Р. Жинзифoвa Dorovský, Ivan | pdficon
[137]-161 K jazykové výstavbě umělecké prózy třicátých a čtyřicátých let 19. století Grepl, Miroslav | pdficon
[162]-174 Der Novellist Oskar Jellinek Krejčí, Karel | pdficon
[175]-193 Demetrio Pianelli : ein Meisterwerk des italienischen Realismus Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
[194]-206 Překlady Ščedrinových pohádek do češtiny Vlašínová, Vlasta | pdficon
Rozhledy
Page Title
207-210 K jubilejní šafaříkovské literatuře Pražák, Richard | pdficon
210-212 K poznání Petra Bezruče Závodský, Artur | pdficon
212-217 Ukrajinská literární věda v letech 1945-1960 Krhoun, Mečislav | pdficon
217-226 Několik publikací o divadle a televizi Závodský, Artur | pdficon
226-230 The Return of the Romantics Štěpaník, Karel | pdficon
Materiály
Page Title
[231]-242 Neznámé dopisy Josefa Dobrovského do Uher : (ke stykům Josefa Dobrovského s M. Jankovichem a F. Széchenyim) Pražák, Richard | pdficon
243-244 Z korespondence Petra Bezruče s Miroslavem Šebelou Závodský, Artur | pdficon
Dokumenty
Page Title
[245]-257 O současném stavu divadelní kritiky v jihomoravském kraji Srna, Zdeněk | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[258]-260 [Dejiny slovenskej literatúry II. Literatúra národného obrodenia] Jeřábek, Dušan | pdficon
260-262 [Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury] Tichá, Zdeňka | pdficon
262-264 [Grygar, Mojmír. Umění reportáže] Závodský, Artur | pdficon
264-268 [Ершов, Леонид Фёдорович. Советская сатирическая проза 20-х годов] Mikulášek, Miroslav | pdficon
268-270 Základy marxisticko-leninské estetiky Závodský, Artur | pdficon
270-271 [Koch, Hans. Mehringův přínos k marxistické teorii literatury] Beck, Miroslav | pdficon
271-273 [Klíma, Ivan. Karel Čapek] Závodský, Vít | pdficon
273-274 [Kábrt, Jiří. Počátky české bibliografie] Kopecký, Milan | pdficon
274-275 [Knap, Josef. Umělcové na pouti] Jeřábek, Dušan | pdficon
275-279 [Popovič, Anton. Ruská literatura na Slovensku v rokoch 1863-1875] Kšicová, Danuše | pdficon
279-281 [Bušmin, Alexej Sergejevič. Satira Saltykova-Ščedrina] Vlašínová, Vlasta | pdficon
281-282 Via lucis v novém překladu Kopecký, Milan | pdficon
282-285 [Pasolini, Pier Paolo. La poesia popolare italiana] Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
285-286 [Konáč z Hodiškova, Mikuláš. Pravidlo lidského života] Tichá, Zdeňka | pdficon
Zprávy
Page Title
287-288 Vzpomínka na Antonína Grunda Hrabák, Josef | pdficon
289-290 Ukrajinský literárněvědný časopis Krhoun, Mečislav | pdficon
290-291 A Prague Study in English Kocmanová, Jessie | pdficon
291 Malý výbor ze starší české literatury | pdficon
292 Povídky ze staré Číny Čejka, Mirek | pdficon
292 Časopis Kampaň a ostravská Levá fronta Závodský, Artur | pdficon
292 Konference o strukturalismu Válek, Vlastimil | pdficon
292-293 Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v r. 1961 Kopecký, Milan | pdficon
293 Divadelní večer Závodský, Artur | pdficon
293 Výměnná exkurze Šlosar, Dušan | pdficon
293 Přednáškový pobyt | pdficon
293-295 Diplomové práce s tematikou literárněvědnou Válek, Vlastimil | pdficon
295 Diplomové práce s tematikou literárněvědnou, odevzdané posluchači, studujícími při zaměstnání Válek, Vlastimil | pdficon
295-298 Veřejné přednášky o literatuře Válek, Vlastimil | pdficon
Výměna
Page Title
[299]-303 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon