[Ristovski, Blaže. Kočo Racin]

Název: [Ristovski, Blaže. Kočo Racin]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 152-153
Rozsah
152-153
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ristovski, Blaže. Kočo Racin: istoriko-literaturni istražuvańa. Skopje : Makedonska kniga, 1983. 502 s. Prilozi na razvitokot na makedonskata kulturno-nacionalna misla.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.