Dorovský, Ivan

Varianty jmen:

Dorovský, Ivan (preferováno)
Dorovskij, Ivan
Dorovskij, Jean A.
Dorovský, Ivan A.
id
Дoрoвcки, Ивaн A.
Дoрoвcкий, Ивaн
Дoрoвcкий, Ивaн A.
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 376.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Aktuálnost slovanských literatur dnes. In: Dorovský, Ivan. Slovanské literatury a dnešek. 2008, s. 7–9.

Článek
Dorovský, Ivan. Analýza dramatického díla Miroslava Krleži. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, roč. 36, č. D34, s. 85–92.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Analýza dramatického díla Miroslava Krleži. In: Genologické studie. I.. 1991, s. 321–330.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Analýza glembayovského cyklu Miroslava Krleži. In: Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana. 1993, s. 245–257.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Andrićovo dílo v Československu (v České republice). In: Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy. 2012, s. 85–93.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Antonín Frinta a počátky pražské makedonistiky (1884–1979). In: Studia macedonica II. 2015, s. 39–45.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Argonaut z Moravy. In: Dorovský, Ivan. Slovanské literatury a dnešek. 2008, s. 125–129.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Balkan and Mediterranean. In: Dorovský, Ivan. Balkán a Mediterán : literárně historické a teoretické studie. 1997, s. 211–214.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Balkán v díle Jindřicha Uhra. In: Dorovský, Ivan. Slovanské literatury a dnešek. 2008, s. 130–149.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Balkanistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, s. 81–83.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Balkanistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, s. 115–117.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Balkanistika a makedonistika v díle Bohuslava Havránka. In: Studia macedonica II. 2015, s. 17–26.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Balkanistika a slavistika. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, s. 3–11.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Balkánská avantgarda a některé její zvláštnosti. In: Roman Jakobson. 1996, s. 265–274.

Článek
Dorovský, Ivan. Balkánská problematika a česká společnost : II. ohlas ilindenského povstání v Makedonii roku 1903 u nás. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, roč. 22, č. C20, s. 41–59.

Článek
Dorovský, Ivan. Balkánská problematika a česká společnost od 70. let 19. století do balkánských válek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 35–51.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Balkánské meziliterární centrismy. In: Dorovský, Ivan. Balkán a Mediterán : literárně historické a teoretické studie. 1997, s. 43–61.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Básnické dílo Srečka Kosovela a jeho recepce u nás a na Slovensku. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 21–26.

Článek
Dorovský, Ivan. Básník města věčného svátku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, roč. 49, č. X3, s. 128–129.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Básnířka a pedagožka. In: Dorovský, Ivan. Slované a Evropa : [srovnávací studie a stati]. 2000, s. 122–125.

Článek
Dorovský, Ivan. [Beljajeva, Julija Dmitrijevna. Litěratura [i.e. literatura] narodov Jugoslavii v Rossii : vosprijatije, izučenije, ocenka : (poslednjaja četverť [i.e. četvert'] XIX, načalo XX v.)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, roč. 32, č. D30, s. 119–121.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Bibliografie Konstantina Jirečka. In: Dorovský, Ivan. Konstantin Jireček : život a dílo. 1983, s. 205–218.

Článek
Dorovský, Ivan. Bilingvismus, diglosie a tzv. mikrojazyky na Balkáně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, roč. 36, č. A35, s. 35–43.

Článek
Dorovský, Ivan. Boздeйcтвиe нapoднo-пoэтичecкoгo твopчecтвa и pyccкoй и yкpaинcкoй литepaтypы нa пoэзию Paйкo Жинзифoвa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 115–125.