Z českopolských [i.e. česko-polských] divadelních vztahů v 19. a 20. století

Název: Z českopolských [i.e. česko-polských] divadelních vztahů v 19. a 20. století
Variantní název:
  • Aus der Geschichte der Tschechisch-polnischen Theaterbeziehungen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. [7]-26
Rozsah
[7]-26
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.