Pelikán, Jarmil

Varianty jmen:

Pelikán, Jarmil (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 95.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Alfabetyczne zestawienie utworów Słowackiego tłumaczonych na język czeski. In: Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974, s. 164–166.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Analiza wybranych tłumaczeń dzieł Słowackeigo. In: Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974, s. 55–100.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Balladyna Julia Słowackého na české scéně. In: Komparatistika, genologie, translatologie : Krystyna Kardyni-Pelikánová [jubilejní sborník]. 2000, s. 65–71.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Bibliografia prac i wypowiedzi o Słowackim (w układzie chronologicznym). In: Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974, s. 142–157.

Článek
Pelikán, Jarmil. [Bobrownicka, Maria. Dramat czeski i słowacki na scenach polskich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 181–182.

Článek
Pelikán, Jarmil. [Csató, Edward. Leon Schiller]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 19701971, roč. 19-20, č. D17-18, s. 271–273.

Článek
Pelikán, Jarmil. Czołowi przedstawiciele Stańczyków - Józef Szujski a Stanisław Tarnowski - wobec Juliusza Słowackiego. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, roč. 10, č. C8, s. 397–412.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Dramata Julia Słowackého na českých jevištích. In: Otázky divadla a filmu. I. 1970 [i.e. 1972], s. 79–96.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Dramata Julia Słowackého na českých jevištích. In: Otázky divadla a filmu. I. 1970, s. 79–96.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Dramaty Słowackiego na scenach czeskich. In: Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974, s. 101–121.

Článek
Pelikán, Jarmil; Večerka, Radoslav; Zlatuška, Zdeněk. Filologické příspěvky ve sborníku Karlovy university, věnovaném universitě Lomonosovově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, roč. 5, č. A4, s. 143–146.

Článek
Pelikán, Jarmil. Frantowe prava. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 19701971, roč. 19-20, č. D17-18, s. 259–260.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Galicyjscy wielbiciele Słowackiego. In: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. 1963, s. 57–60.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Głosy o Słowackim bezpośrednio po jego śmierci. In: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. 1963, s. 35–56.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Groteska S.I. Witkiewicze. In: Genologické studie. I.. 1991, s. 331–338.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Ideologiczna interpretacja dziel Słowackiego w "Dzienniku literackim" v latach 1860-1867. In: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. 1963, s. 61–74.

Článek
Pelikán, Jarmil. In memoriam Josefa Matouše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 179–180.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Indeks nazwisk. In: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. 1963, s. 196–204.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Indeks nazwisk. In: Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974, s. 179–183.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Inne ówczesne czasopisma galicyjskie wobec Słowackiego. In: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. 1963, s. 75–79.

Článek
Kardyni-Pelikánová, Krystyna; Pelikán, Jarmil. [Janaszek-Ivaničková, Halina. O wspólczesnej komparatystyce literackiej]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, roč. 32, č. D30, s. 109–110.

Kapitola
Pelikán, Jarmil. Jmenný rejstřík. In: Pelikán, Jarmil. Nástin dějin polského divadla. 1988, s. 111–117.

Kniha
Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974

Kapitola
Pelikán, Jarmil. K počátkům slavistické výuky : přínos Purkyňův. In: Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana. 1993, s. 23–38.

Článek
Pelikán, Jarmil. K šedesátinám prof. Miroslava Mikuláška. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, roč. 40, č. D38, s. 6–10.