Pelikán, Jarmil

Name variants:

Pelikán, Jarmil (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 95.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Alfabetyczne zestawienie utworów Słowackiego tłumaczonych na język czeski. In: Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974, pp. 164–166.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Analiza wybranych tłumaczeń dzieł Słowackeigo. In: Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974, pp. 55–100.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Balladyna Julia Słowackého na české scéně. In: Komparatistika, genologie, translatologie : Krystyna Kardyni-Pelikánová [jubilejní sborník]. 2000, pp. 65–71.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Bibliografia prac i wypowiedzi o Słowackim (w układzie chronologicznym). In: Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974, pp. 142–157.

Article
Pelikán, Jarmil. [Bobrownicka, Maria. Dramat czeski i słowacki na scenach polskich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 181–182.

Article
Pelikán, Jarmil. [Csató, Edward. Leon Schiller]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 271–273.

Article
Pelikán, Jarmil. Czołowi przedstawiciele Stańczyków - Józef Szujski a Stanisław Tarnowski - wobec Juliusza Słowackiego. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 397–412.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Dramata Julia Słowackého na českých jevištích. In: Otázky divadla a filmu. I. 1970 [i.e. 1972], pp. 79–96.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Dramata Julia Słowackého na českých jevištích. In: Otázky divadla a filmu. I. 1970, pp. 79–96.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Dramaty Słowackiego na scenach czeskich. In: Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974, pp. 101–121.

Article
Pelikán, Jarmil; Večerka, Radoslav; Zlatuška, Zdeněk. Filologické příspěvky ve sborníku Karlovy university, věnovaném universitě Lomonosovově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 143–146.

Article
Pelikán, Jarmil. Frantowe prava. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 259–260.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Galicyjscy wielbiciele Słowackiego. In: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. 1963, pp. 57–60.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Głosy o Słowackim bezpośrednio po jego śmierci. In: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. 1963, pp. 35–56.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Groteska S.I. Witkiewicze. In: Genologické studie. I.. 1991, pp. 331–338.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Ideologiczna interpretacja dziel Słowackiego w "Dzienniku literackim" v latach 1860-1867. In: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. 1963, pp. 61–74.

Article
Pelikán, Jarmil. In memoriam Josefa Matouše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, vol. 21, iss. D19, pp. 179–180.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Indeks nazwisk. In: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. 1963, pp. 196–204.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Indeks nazwisk. In: Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974, pp. 179–183.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Inne ówczesne czasopisma galicyjskie wobec Słowackiego. In: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. 1963, pp. 75–79.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna; Pelikán, Jarmil. [Janaszek-Ivaničková, Halina. O wspólczesnej komparatystyce literackiej]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, vol. 32, iss. D30, pp. 109–110.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Jmenný rejstřík. In: Pelikán, Jarmil. Nástin dějin polského divadla. 1988, pp. 111–117.

Book
Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów. 1974

Chapter
Pelikán, Jarmil. K počátkům slavistické výuky : přínos Purkyňův. In: Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana. 1993, pp. 23–38.

Article
Pelikán, Jarmil. K šedesátinám prof. Miroslava Mikuláška. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 6–10.