Dr Rudolf Toman: Nástin dějin německé literatury

Název: Dr Rudolf Toman: Nástin dějin německé literatury
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, roč. 5, č. D3, s. 150-152
Rozsah
150-152
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Toman, Rudolf. Nástin dějin německé literatury. Praha : SPN, 1954.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.