Krejčí, Karel

Varianty jmen:

Krejčí, Karel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 51.

Článek
Ludvíkovský, Jaroslav. Antická a renesanční idea smíšené ústavy u J.A. Komenského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 195–210.

Článek
Richter, Václav; Kudělka, Zdeněk. Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 91–130.

Kapitola
Krejčí, Karel. Bemerkungen zu O. Jellineks Sprache und Stil. In: Krejčí, Karel. Oskar Jellinek : Leben und Werk : (22.1.1886-12.10.1949). 1967, s. 141–150.

Článek
Krejčí, Karel. Bemerkungen zu B. Traven. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 120–129.

Článek
Pečman, Rudolf. Corellis Concerti grossi als Vorboten des Klassizismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1968, roč. 17, č. H3, s. 29–42.

Kapitola
Novotný, František. Die antiken Platon-Legenden, Verherrlichung und Verleumdung. In: Mnema Vladimír Groh. 1964, s. 161–179.

Článek
Krejčí, Karel. Dr Rudolf Toman: Nástin dějin německé literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, roč. 5, č. D3, s. 150–152.

Článek
Cahová, Dagmar. [Fischer, Ernst. Probleme der jungen Generation: Ohnmacht oder Verantwortung?]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, roč. 15, č. G10, s. 137–140.

Kapitola
Krejčí, Karel. Fyziologická črta v české literatuře. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, s. 59–73.

Článek
Tošenovský, Ludvík. Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Dialektik und Wissenschaft. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, roč. 18, č. B16, s. 7–26.

Článek
Kudělka, Zdeněk. "50 Jahre Bauhaus" in Stuttgart. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, roč. 18, č. F13, s. 97–100.

Článek
Štědroň, Miloš. Janáček und der Expressionismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, roč. 19, č. H5, s. 105–127.

Článek
Závodský, Artur. K historii Socialistické scény. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 115–122.

Článek
Nový, Lubomír. K filosofii a teologii českého protestantismu : (Masaryk - Rádl - Hromádka). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, roč. 12, č. B10, s. 27–47.

Článek
Loula, František. K otázce oceňování živé práce družstevníků při zjišťování vlastních nákladů JZD. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, roč. 8, č. G3, s. 16–26.

Článek
Kudělka, Zdeněk. K otázce vztahu D. Martinelliho k J.B. Fischerovi z Erlachu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1979-1980, roč. 28-29, č. F23-24, s. 47–60.

Článek
Pešta, Pavel. K Šaldovu hodnocení Nerudy kritika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, roč. 7, č. D5, s. 113–119.

Článek
Michálková, Věra. K typičnosti a specifičnosti v nářeční skladbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 37–46.

Článek
Krejčí, Karel. [Kundera, Ludvík. Německé portréty]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 175–176.

Kapitola
Krejčí, Karel. Literaturverzeichnis. In: Krejčí, Karel. Oskar Jellinek : Leben und Werk : (22.1.1886-12.10.1949). 1967, s. 168–172.

Článek
Balhar, Jan; Michálková, Věra. Mluva východomoravských kolonistů v Charvátsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 65–88.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Moderní architektura a památková péče. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 311–315.

Článek
Krejčí, Karel. [Morgenstern, Christian. Šibeniční písně]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 135–137.

Článek
Krejčí, Karel. Der Novellist Oskar Jellinek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 162–174.

Článek
Krejčí, Karel. Nový výbor německé poesie XVI. a XVII. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 163–164.