Krejčí, Karel

Name variants:

Krejčí, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 51.

Article
Kudělka, Zdeněk. "50 Jahre Bauhaus" in Stuttgart. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, vol. 18, iss. F13, pp. 97–100.

Article
Ludvíkovský, Jaroslav. Antická a renesanční idea smíšené ústavy u J.A. Komenského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, vol. 16, iss. E12, pp. 195–210.

Article
Krejčí, Karel. Bemerkungen zu B. Traven. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 120–129.

Chapter
Krejčí, Karel. Bemerkungen zu O. Jellineks Sprache und Stil. In: Krejčí, Karel. Oskar Jellinek : Leben und Werk : (22.1.1886-12.10.1949). 1967, pp. 141–150.

Article
Pečman, Rudolf. Corellis Concerti grossi als Vorboten des Klassizismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1968, vol. 17, iss. H3, pp. 29–42.

Article
Krejčí, Karel. Der Novellist Oskar Jellinek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 162–174.

Chapter
Novotný, František. Die antiken Platon-Legenden, Verherrlichung und Verleumdung. In: Mnema Vladimír Groh. 1964, pp. 161–179.

Article
Richter, Václav; Kudělka, Zdeněk. Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 91–130.

Article
Krejčí, Karel. Dr Rudolf Toman: Nástin dějin německé literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, vol. 5, iss. D3, pp. 150–152.

Article
Krejčí, Karel. Ein wertvoller Beitrag zur Robert Musil-Forschung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, vol. 23, iss. D21, pp. 189–192.

Article
Cahová, Dagmar. [Fischer, Ernst. Probleme der jungen Generation: Ohnmacht oder Verantwortung?]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, vol. 15, iss. G10, pp. 137–140.

Chapter
Krejčí, Karel. Fyziologická črta v české literatuře. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, pp. 59–73.

Article
Štědroň, Miloš. Janáček und der Expressionismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, vol. 19, iss. H5, pp. 105–127.

Article
Nový, Lubomír. K filosofii a teologii českého protestantismu : (Masaryk - Rádl - Hromádka). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, vol. 12, iss. B10, pp. 27–47.

Article
Závodský, Artur. K historii Socialistické scény. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 115–122.

Article
Loula, František. K otázce oceňování živé práce družstevníků při zjišťování vlastních nákladů JZD. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, vol. 8, iss. G3, pp. 16–26.

Article
Kudělka, Zdeněk. K otázce vztahu D. Martinelliho k J.B. Fischerovi z Erlachu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19791980, vol. 28-29, iss. F23-24, pp. 47–60.

Article
Pešta, Pavel. K Šaldovu hodnocení Nerudy kritika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 113–119.

Article
Michálková, Věra. K typičnosti a specifičnosti v nářeční skladbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 37–46.

Article
Krejčí, Karel. [Kundera, Ludvík. Německé portréty]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 175–176.

Chapter
Krejčí, Karel. Literaturverzeichnis. In: Krejčí, Karel. Oskar Jellinek : Leben und Werk : (22.1.1886-12.10.1949). 1967, pp. 168–172.

Article
Balhar, Jan; Michálková, Věra. Mluva východomoravských kolonistů v Charvátsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 65–88.

Article
Kudělka, Zdeněk. Moderní architektura a památková péče. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 311–315.

Article
Krejčí, Karel. [Morgenstern, Christian. Šibeniční písně]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, vol. 8, iss. D6, pp. 135–137.

Article
Krejčí, Karel. Nový výbor německé poesie XVI. a XVII. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 163–164.