D42

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1995
Ročník: 44
Číslo: D42
Rok vydání
1996
ISSN
0231-7818
ISBN
80-210-1410-5
Stati
Title Document
K otázce využití motivu světa - theatra v české literatuře 16.-17. století | [5]–14
Bočková, Hana
PDF
Skryté souvislosti Slova o pluku Igorově a RKZ | [15]–22
Kšicová, Danuše
PDF
Golem, Robot, Švejk (1982) | [23]–37
Corduas, Sergio
PDF
Expozice, čili, Obrácení Ferdyše Pištory | [39]–44
Všetička, František
PDF
Smrt rozumu, Rusko a kosmická poezie | [45]–56
Pospíšil, Ivo
PDF
"Černý mnich" A.P. Čechova jako artefakt iniciace a diagnostika karmy | [57]–64
Mikulášek, Miroslav
PDF
Předvečer října 1917 v Rusku a publicistika : (publicistické vystoupení L.N. Andrejeva Ve jménu revoluce) | [65]–70
Dohnal, Josef
PDF
K гeнeзиcy и типoлoгии "Hoвoй вoлны" в pyccкoй литepaтype | [71]–78
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Jazyk originálu a jazyk překladu | [79]–[86]
Dorovský, Ivan
PDF
Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání" | [87]–94
Pavelka, Jiří
PDF
Comics jako intersémiotický žánr | [95]–102
Mikušťáková, Anna
PDF
Rozhledy
Title Document
Pojem a koncepce světové literatury | [103]–112
Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš
PDF
Jubilea
Title Document
Sociolog a etik I.A. Bláha jako literát : (k 35. výročí jeho skonu) | [113]–121
Sedlák, Jiří
PDF
Sedmdesátiny Zdeňka Kožmína | [125]–128
Trávníček, Jiří
PDF
K sedmdesátinám Milana Kopeckého | [131]–134
Palas, Karel
PDF
K pětašedesátinám Miroslava Mikuláška | [137]–138
Binová, Galina Pavlovna; Pospíšil, Ivo
PDF
K životnímu jubileu Ivana Dorovského | [141]–145
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
[Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur] | [147]–149
Skutil, Jan
PDF
[Urbánková, Vlasta. Navštivte mne s podzimem : Anna Pammrová a lidé kolem ní] | 149–152
Bednářová, Jitka
PDF
[Porter, Robert. Russia's alternative prose] | 152–154
Pospíšil, Ivo
PDF
Zprávy
Title Document
Zemřel profesor Józef Magnuszewski | [155]–156
Pelikán, Jarmil
PDF