Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání"

Název: Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání"
Variantní název
A contribution to the problem of language communication
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, roč. 44, č. D42, s. [87]-94
Rozsah
[87]-94
  • ISSN
    0231-7818
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí