Pavelka, Jiří

Varianty jmen:

Pavelka, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 28.

Článek
Pavelka, Jiří. Autorský typ Karla Matěje Čapka-Choda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, roč. 36, č. D34, s. 43–49.

Kapitola
Pavelka, Jiří. Cesta ke gramatice uměleckého jazyka. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 133–164.

Kapitola
Pavelka, Jiří. Čtení a interpretace - dvě fáze literárrního dorozumívání. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 194–226.

Článek
Pavelka, Jiří. Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 125–131.

Článek
Pavelka, Jiří. Hranice sémiotického přístupu k literárnímu dílu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, roč. 23, č. D21, s. 19–22.

Kapitola
Pavelka, Jiří. Jmenný rejstřík. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 278–285.

Článek
Pavelka, Jiří. K jubileu Bohumila Marčáka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 157–163.

Článek
Pavelka, Jiří. K otázce klasifikace a funkcí výrazových prostředků textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 93–101.

Článek
Pavelka, Jiří. K problému interpretace a desinterpretace literárního díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, roč. 45, č. D43, s. 137–143.

Článek
Pavelka, Jiří. K problému války a společenského násilí v starší české literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 25–29.

Kapitola
Pavelka, Jiří. Literární dílo jako rozrůstající se labyrint významů. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 108–132.

Kapitola
Pavelka, Jiří. Literární tvorba jako nekonečný příběh o ohrožených "světech ze slov". In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 227–238.

Článek
Pavelka, Jiří. Macharova filozofie dějin v cyklu Svědomím věků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 33–42.

Kapitola
Pavelka, Jiří. Metafora - klíč k literárnímu dílu. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 165–193.

Článek
Pavelka, Jiří. Nástup mladé básnické generace v letech 1939-1940. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, roč. 41, č. D39, s. 93–103.

Kapitola
Pavelka, Jiří. Pragmatické a syntagmatické osy jazykového dorozumívání. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 45–107.

Kapitola
Pavelka, Jiří. Předpoklady a atributy lidského komunikativního jednání. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 15–44.

Kniha

Kapitola
Pavelka, Jiří. Přílohy. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 239–272.

Článek
Pavelka, Jiří. Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, roč. 44, č. D42, s. 87–94.

Kapitola
Pavelka, Jiří. Resumé. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 286–291.

Článek
Pavelka, Jiří. Rodokmen české poezie let 1970-1984 : pokus o identifikaci poetické orientace autorů střední a mladé básnické generace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 79–88.

Kapitola
Pavelka, Jiří. Slovo úvodem. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 8–14.

Článek
Pavelka, Jiří. Šrámkova anarchistická "hra na vojáčky". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, roč. 31, č. D29, s. 87–93.

Kapitola
Pavelka, Jiří. Věcný rejstřík. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, s. 273–277.