Pavelka, Jiří

Name variants:

Pavelka, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 28.

Article
Pavelka, Jiří. Autorský typ Karla Matěje Čapka-Choda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, vol. 36, iss. D34, pp. 43–49.

Chapter
Pavelka, Jiří. Cesta ke gramatice uměleckého jazyka. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 133–164.

Chapter
Pavelka, Jiří. Čtení a interpretace - dvě fáze literárrního dorozumívání. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 194–226.

Article
Pavelka, Jiří. Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 125–131.

Article
Pavelka, Jiří. Hranice sémiotického přístupu k literárnímu dílu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, vol. 23, iss. D21, pp. 19–22.

Chapter
Pavelka, Jiří. Jmenný rejstřík. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 278–285.

Article
Pavelka, Jiří. K jubileu Bohumila Marčáka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 157–163.

Article
Pavelka, Jiří. K problému interpretace a desinterpretace literárního díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, vol. 45, iss. D43, pp. 137–143.

Article
Pavelka, Jiří. K otázce klasifikace a funkcí výrazových prostředků textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, vol. 42, iss. D40, pp. 93–101.

Article
Pavelka, Jiří. K problému války a společenského násilí v starší české literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 25–29.

Chapter
Pavelka, Jiří. Literární dílo jako rozrůstající se labyrint významů. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 108–132.

Chapter
Pavelka, Jiří. Literární tvorba jako nekonečný příběh o ohrožených "světech ze slov". In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 227–238.

Article
Pavelka, Jiří. Macharova filozofie dějin v cyklu Svědomím věků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 33–42.

Chapter
Pavelka, Jiří. Metafora - klíč k literárnímu dílu. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 165–193.

Article
Pavelka, Jiří. Nástup mladé básnické generace v letech 1939-1940. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 93–103.

Chapter
Pavelka, Jiří. Pragmatické a syntagmatické osy jazykového dorozumívání. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 45–107.

Chapter
Pavelka, Jiří. Předpoklady a atributy lidského komunikativního jednání. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 15–44.

Book

Chapter
Pavelka, Jiří. Přílohy. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 239–272.

Article
Pavelka, Jiří. Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 87–94.

Chapter
Pavelka, Jiří. Resumé. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 286–291.

Article
Pavelka, Jiří. Rodokmen české poezie let 1970-1984 : pokus o identifikaci poetické orientace autorů střední a mladé básnické generace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 79–88.

Chapter
Pavelka, Jiří. Slovo úvodem. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 8–14.

Article
Pavelka, Jiří. Šrámkova anarchistická "hra na vojáčky". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 87–93.

Chapter
Pavelka, Jiří. Věcný rejstřík. In: Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání. 1998, pp. 273–277.