Stav výzkumu kultury s moravskou malovanou keramikou na Hradisku u Kramolína (okr. Třebíč)

Název: Stav výzkumu kultury s moravskou malovanou keramikou na Hradisku u Kramolína (okr. Třebíč)
Variantní název:
  • Der Forschungsstand der Kultur mit mährischer bemalter Keramik auf dem Burgwall bei Kramolín (Kr. Třebíč)
    • Sostojanije issledovanij kul'tury s moravskoj raspisnoj keramikoj v gorodišče vblizi Kramolina (rajon Třebič [i.e. Tršebič])
  • Состояние исследований культуры с моравской расписной керамикой в городище вблизи Крамолина (район Тржебич [i.e. Тршебич])
    • Sostojanije issledovanij kul'tury s moravskoj raspisnoj keramikoj v gorodišče vblizi Kramolina (rajon Třebič [i.e. Tršebič])
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [101]-113
Rozsah
[101]-113
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.