Stav výzkumu kultury s moravskou malovanou keramikou na Hradisku u Kramolína (okr. Třebíč)

Title: Stav výzkumu kultury s moravskou malovanou keramikou na Hradisku u Kramolína (okr. Třebíč)
Variant title:
  • Der Forschungsstand der Kultur mit mährischer bemalter Keramik auf dem Burgwall bei Kramolín (Kr. Třebíč)
    • Sostojanije issledovanij kul'tury s moravskoj raspisnoj keramikoj v gorodišče vblizi Kramolina (rajon Třebič [i.e. Tršebič])
  • Состояние исследований культуры с моравской расписной керамикой в городище вблизи Крамолина (район Тржебич [i.e. Тршебич])
    • Sostojanije issledovanij kul'tury s moravskoj raspisnoj keramikoj v gorodišče vblizi Kramolina (rajon Třebič [i.e. Tršebič])
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [101]-113
Extent
[101]-113
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.