4. celostátní sympozium "Geofyzika a archeologie", Liblice 1.-4. listopadu 1982

Název: 4. celostátní sympozium "Geofyzika a archeologie", Liblice 1.-4. listopadu 1982
Variantní název
Das 4. gesamtstaatliche Symposium "Geophysik und Archäologie" (Liblice 1.-4. November 1982
4-й симпозиум "Геофизика и археология" (Либлице, 1-4 ноября 1982)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 222-225
Rozsah
222-225
Type: Zpráva
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence