Měřínský, Zdeněk

Varianty jmen:

Měřínský, Zdeněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 149.

Článek
Vignatiová, Jana; Měřínský, Zdeněk. 4. celostátní sympozium "Geofyzika a archeologie", Liblice 1.-4. listopadu 1982. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 222–225.

Článek
Hašek, Vladimír; Měřínský, Zdeněk. 5. celoštátne sympózium "Archeológia, geofyzika, archeometrie", Nové Vozokany 1986. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 425.

Článek
Krajíc, Rudolf; Měřínský, Zdeněk; Vařeka, Pavel. Archaeology of the 16th–20th century in the Czech Republic. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 367–399.

Článek
Kordiovský, Emil; Měřínský, Zdeněk. Archäologische und schriftliche Denkmäler als historische Quellen (Archäologie und Archivwesen). Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 23–27.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Archeologické nálezy z okolí Hrušovan nad Jevišovkou (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 144–146.

Článek
Měřínský, Zdeněk. [Barral i Altet, Xavier. Frühes Mittelalter: von der Spätantike bis zum Jahr 1000]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, roč. 47, č. M3, s. 105–106.

Článek
Měřínský, Zdeněk. [Bartošková, Andrea. Slovanské depoty železných předmětů v Československu]. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 652–653.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Befestigte Zentren der frühen Přemysliden-Periode in Mähren und Schlesien (Thesen). Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 55–66.

Článek
Měřínský, Zdeněk. [Bořivoj Dostál, Břeclav-Pohansko III.]. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 439–442.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 748–751.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Čechy v době slovanské. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 506–508.

Článek
Měřínský, Zdeněk. [Černá, Eva. Středověké sklo v zemích Koruny české: katalog výstavy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, roč. 47, č. M3, s. 106–109.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Český stát na přelomu 12. a 13. století. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 469.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Církevní instituce na Moravě a jejich úloha ve vývoji hospodářství a osídlení od 10. století do předhusitského období. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 375–393.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Das Studium der Sachkultur des Mittelalters – Ziel oder Mittel?. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 9–42.

Článek
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva. Der Bergbau und die Besiedlung des südwestlichen Mährens. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 15–25.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte) : Thesen. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 9–26.

Článek
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva. Die Anfänge von Städten in Mähren und Niederösterreich (von der Protostadt bis hin zur Rechtsstadt). Thesen. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 9–36.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Die ersten Stadtformationen in der Welt der Slawen mit speziellem Augenmerk auf Großmähren. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 7–58.

Článek
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva. Die südmährische Grenze - verbindend und trennend (Thesen). Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 77–92.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Dva loštické poháry z bývalé sbírky Clary-Aldringen na teplickém zámku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, roč. 26-27, č. E22-23, s. 284–287.

Kniha
Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007

Článek
Měřínský, Zdeněk; Měřínská, Alena. [Helen Clarke, The Archaeology of Medieval England.], [Brian K. Davison,The New Observer's Book of Castles.], [Elizabeth Eames, English Medieval Tiles]. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 427–431.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Hmotná kultura mladší doby hradištní na Moravě a ve Slezsku. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 45–90.