[Bořivoj Dostál, Břeclav-Pohansko III.]

Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 439-442
Rozsah
439-442
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Bořivoj Dostál, Břeclav -Pohansko III. Časně slovanské osídlení. Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně - filozofická fakulta, sv. 261. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1985. 168 s., 20 obr. v textu, 28 křesl, tab., XX fotogr. tab., německé resumé.
Document