[Bořivoj Dostál, Břeclav-Pohansko III.]

Title: [Bořivoj Dostál, Břeclav-Pohansko III.]
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 439-442
Extent
439-442
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Bořivoj Dostál, Břeclav -Pohansko III. Časně slovanské osídlení. Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně - filozofická fakulta, sv. 261. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1985. 168 s., 20 obr. v textu, 28 křesl, tab., XX fotogr. tab., německé resumé.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.