Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku

Název: Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 748-751
Rozsah
748-751
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. 2., dopl. a rozš. vyd. Strakonice: Muzeum středního Pootaví, 2014. 630 s. ISBN 978-80-905572-0-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.