Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku

Title: Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 748-751
Extent
748-751
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. 2., dopl. a rozš. vyd. Strakonice: Muzeum středního Pootaví, 2014. 630 s. ISBN 978-80-905572-0-8.