[Bartošková, Andrea. Slovanské depoty železných předmětů v Československu]

Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 652-653
Rozsah
652-653
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Bartošková, Andrea. Slovanské depoty železných předmětů v Československu. Praha: Academia, 1986. 127 s. Studie AO ČSAV v Brně, roč. XIII, sv. 2.
Document