[Bartošková, Andrea. Slovanské depoty železných předmětů v Československu]

Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 652-653
Extent
652-653
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Bartošková, Andrea. Slovanské depoty železných předmětů v Československu. Praha: Academia, 1986. 127 s. Studie AO ČSAV v Brně, roč. XIII, sv. 2.
Document