A contribution to the problem of the humanistic dialogue in Bohemia with respect to the technique of translation

Název: A contribution to the problem of the humanistic dialogue in Bohemia with respect to the technique of translation
Variantní název
K problematice humanistického dialogu v Čechách se zřetelem k překladatelské technice
К проблематике гуманистического аналога в Чехии с точки зрения техники перевода
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. [207]-216
Rozsah
[207]-216
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence