A contribution to the problem of the humanistic dialogue in Bohemia with respect to the technique of translation

Title: A contribution to the problem of the humanistic dialogue in Bohemia with respect to the technique of translation
Variant title
K problematice humanistického dialogu v Čechách se zřetelem k překladatelské technice
К проблематике гуманистического аналога в Чехии с точки зрения техники перевода
Author: Kopecký, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. [207]-216
Extent
[207]-216
Type: Article
Language
English
License: Not specified license