Die Bedeutung des lateinischen Humanismus für die tschechische Literatur und seine Beziehung zur tschechischen Wirklichkeit

Název: Die Bedeutung des lateinischen Humanismus für die tschechische Literatur und seine Beziehung zur tschechischen Wirklichkeit
Variantní název:
  • Значение латинского гуманизма для чешской литературы и его отношение к чешской действительности
    • Značenije latinskogo gumanizma dlja češskoj literatury i jego otnošenije k češskoj dejstvitel'nosti
  • Význam latinského humanismu pro českou literaturu a jeho vztah k české skutečnosti
    • Značenije latinskogo gumanizma dlja češskoj literatury i jego otnošenije k češskoj dejstvitel'nosti
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. [187]-196
Rozsah
[187]-196
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.