Sídliště lidu s kulturou se zvoncovitými poháry a se středodunajskou mohylovou kulturou ve Slavkově u Brna : úvahy k problematice sídlišť a jejich výzkumu

Název: Sídliště lidu s kulturou se zvoncovitými poháry a se středodunajskou mohylovou kulturou ve Slavkově u Brna : úvahy k problematice sídlišť a jejich výzkumu
Variantní název:
  • Die Siedlung der Bevölkerung der Glockenbecherkultur und der mitteldanubischen Grabhügelkultur in Slavkov bei Brno : (Erwägungen zur Problematik der Siedlungen und ihrer Ausgrabung)
    • Poselenija kul'tury kolokolovidnych kubkov i srednedunajskoj kurgannoj kul'tury v g. Slavkov (Austerlic) : (k problematike poselenij i ich issledovanija)
  • Поселения культуры колоколовидных кубков и среднедунайской курганной культуры в г. Славков (Аустерлиц) : (к проблематике поселений и их исследования)
    • Poselenija kul'tury kolokolovidnych kubkov i srednedunajskoj kurgannoj kul'tury v g. Slavkov (Austerlic) : (k problematike poselenij i ich issledovanija)
Přispěvatel
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. [135]-168
Rozsah
[135]-168
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.