Kalousek, František

Varianty jmen:

Kalousek, František (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 23 z celkového počtu 23.

Kapitola
Kalousek, František. Archeologické prameny z pohřebiště. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, s. 25–217.

Článek
Kalousek, František; Češka, Josef. [Dějiny světa. Svazek I.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 125–129.

Článek
Kalousek, František. Die grossmährische Burgwallstadt Břeclav-Pohansko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 5–22.

Článek
Kalousek, František; Pernička, Radko Martin. Die römerzeithche Siedlung bei Vícemilice in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 42–90.

Článek
Kalousek, František. Ein birituelles Gräberfeld und Siedlungsobjekte der Glockenbecherkultur in Těšetice bei Znojmo (Znaim). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 5–14.

Kapitola
Kalousek, František. Einleitung. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, s. 13–15.

Článek
Kalousek, František. [Hrubý, Vilém. Staré Město: velkomoravský Velehrad]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, roč. 17, č. E13, s. 211–214.

Kapitola
Kalousek, František. K metodě a dokumentaci archeologického terénního výzkumu na Pohansku. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, s. 7–9.

Kapitola
Kalousek, František. K metodě a systému souboru archeologických pramenů. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, s. 10–12.

Článek
Kalousek, František. Kostrový hrob kultury se zvoncovitými poháry v Brně-Řečkovicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 19731974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 317–318.

Článek
Kalousek, František. Některé nové poznatky k stavební technice velkomoravské architektury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 135–150.

Článek
Kalousek, František. Sídliště lidu s kulturou se zvoncovitými poháry a se středodunajskou mohylovou kulturou ve Slavkově u Brna : úvahy k problematice sídlišť a jejich výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 19731974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 135–168.

Článek
Kalousek, František. Sídliště lidu s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Nemoticích (okr. Vyškov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 19731974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 315–316.

Článek
Kalousek, František. Sídliště s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Brankovicích (okr. Vyškov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 19731974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 316–317.

Kapitola
Kalousek, František. Tabulky 1-47. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, s. 223–271.

Kapitola
Kalousek, František. Tabulky A, B, C, D. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, s. 218–221.

Článek
Kalousek, František; Dostál, Bořivoj; Vignatiová, Jana; Šik, Augustin. Třetí pětiletí archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska (1969-1973). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 19771978, roč. 26-27, č. E22-23, s. 155–175.

Kapitola
Kalousek, František. Úvod. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, s. 5–6.

Článek
Kalousek, František. Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, roč. 4, č. C2, s. 9–30.

Článek
Kalousek, František. Velkomoravské mohylové kostrové pohřebiště v Boršicích u Buchlovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 75–85.

Kapitola
Kalousek, František. Zur Methode und Dokumentation der archäologischen Terraingrabung auf Pohansko. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, s. 16–19.

Kapitola
Kalousek, František. Zur Methode und zum System des archäologischen Quellen-Kompendiums. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, s. 20–23.