Die römerzeithche Siedlung bei Vícemilice in Mähren

Název: Die römerzeithche Siedlung bei Vícemilice in Mähren
Variantní název
Sídliště z doby římské u Vícemilic na Moravě
Поселение "римской эпохи" около городка Вицемилице в Моравии
Přispěvatel
Orálková, L. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. [42]-90
Rozsah
[42]-90
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence