Die römerzeithche Siedlung bei Vícemilice in Mähren

Variant title
Sídliště z doby římské u Vícemilic na Moravě
Поселение "римской эпохи" около городка Вицемилице в Моравии
Contributor
Orálková, L. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 5, iss. E1, pp. [42]-90
Extent
[42]-90
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Document