Die römerzeithche Siedlung bei Vícemilice in Mähren

Title: Die römerzeithche Siedlung bei Vícemilice in Mähren
Variant title:
  • Sídliště z doby římské u Vícemilic na Moravě
    • Poselenije "rimskoj èpochi" okolo gorodka Vicemilice v Moravii
  • Поселение "римской эпохи" около городка Вицемилице в Моравии
    • Poselenije "rimskoj èpochi" okolo gorodka Vicemilice v Moravii
Contributor
Orálková, L. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. [42]-90
Extent
[42]-90
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.