Pernička, Radko Martin

Varianty jmen:

Pernička, Radko Martin (preferováno)
Pernička, M.
Pernička, Martin
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 79.

Kapitola
Pernička, Radko Martin. Abkürzungen der Zeitschriften und Periodika. In: Pernička, Radko Martin. Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. 1966, s. 161.

Kapitola
Pernička, Radko Martin. Archäologisch-historische Auswertung. In: Pernička, Radko Martin. Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. 1966, s. 97–129.

Článek
Pernička, Radko Martin. Další etapa výzkumu na žárovém pohřebišti z doby římské u Šitbořic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, roč. 18, č. E14, s. 282–284.

Článek
Pernička, Radko Martin. [Dannheimer, Hermann; Ulbert, Günter. Die bajuwarischen Reihengräber von Feldmoching und Sendling, Stadt München]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, roč. 8, č. E4, s. 149.

Článek
Pernička, Radko Martin. Die Forschungen in Prosiměřice (Kreis Znojmo) in den Jahren 1956 und 1957 - Fundbericht. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, roč. 18, č. E14, s. 125–179.

Kniha

Kapitola
Pernička, Radko Martin. Die Keramik des marchländischen Kulturkreises. In: Pernička, Radko Martin. Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. 1966, s. 13–85.

Kapitola
Pernička, Radko Martin. Die Keramik des Opavaer Ausläufers des oberschlesischen Kulturkreises. In: Pernička, Radko Martin. Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. 1966, s. 92–96.

Článek
Kalousek, František; Pernička, Radko Martin. Die römerzeithche Siedlung bei Vícemilice in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 42–90.

Článek
Pernička, Radko Martin. Diplomní práce na katedře prehistorie UJEP v Brně v letech 1961 až 1965. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 223–224.

Článek
Pernička, Radko Martin. Diplomové práce obhájené na katedře prehistorie FF UJEP v Brně v letech 1971 až 1975. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 273–276.

Článek
Pernička, Radko Martin. Diplomové práce obhájené na katedře prehistorie UJEP v Brně v letech 1966-1970. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 141–143.

Článek
Pernička, Radko Martin. Doktoráty z archeologie dosažené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1966-1970. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 139–140.

Článek
Pernička, Radko Martin. Doktoráty z oboru archeologie dosažené v letech 1971-1975 na Filozofické fakultě UJEP v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 19771978, roč. 26-27, č. E22-23, s. 271–272.

Článek
Pernička, Radko Martin. Dva zlomky sigiláty ve sbírkách KP UJEP Brno. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. 140–141.

Článek
Pernička, Radko Martin; Podborský, Vladimír. Ein Kinderbegräbnis im Gefäss und ein Grab mit der Křtěnover Schafthalsaxt des Typs von Věteřov aus der Bronzezeit in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, roč. 8, č. E4, s. 5–21.

Článek
Pernička, Radko Martin. Eine unikate Grabanlage der Glockenbecherkultur bei Prosiměřice, Südwest-Mähren : (Ergebnisse der Versuchsgrabung 1958). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 9–54.

Článek
Pernička, Radko Martin. Fragment antického kahánku z hradiska Pohansko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, roč. 17, č. E13, s. 207–209.

Článek
Pernička, Radko Martin. [Frel, Jiří. Počátky řeckého sochařství]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, roč. 4, č. C2, s. 128–129.

Článek
Pernička, Radko Martin. Geografický rozsah a charakter osídlení Moravy v době římské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 53–65.

Kapitola
Pernička, Radko Martin. Hilfsregister der deutschen Gemeindenamen. In: Pernička, Radko Martin. Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. 1966, s. 150–151.

Článek
Pernička, Radko Martin. K problematice středoevropského vývoje hřebenů v době laténské a římské se zvláštním zřetelem k moravským nálezům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 63–79.

Článek
Pernička, Radko Martin. K rekonstrukci vývoje keramiky v době římské na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, roč. 20, č. E16, s. 133–146.

Článek
Pernička, Radko Martin. [Karnitsch, Paul. Die Reliefsigillata von Ovilava]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 252–254.

Článek
Pernička, Radko Martin. [Karnitsch, Paul. Die verzierte Sigillata von Lauriacum (Lorch-Enns)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 250–251.