K rekonstrukci vývoje keramiky v době římské na Moravě

Název: K rekonstrukci vývoje keramiky v době římské na Moravě
Variantní název
Zur Rekonstruktion der Entwicklung der kaiserzeitlichen Keramik in Mähren
Относительно реконструкции развития керамики в римскую эпоху в Моравии
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, roč. 20, č. E16, s. [133]-146
Rozsah
[133]-146
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence