K problematice středoevropského vývoje hřebenů v době laténské a římské se zvláštním zřetelem k moravským nálezům

Název: K problematice středoevropského vývoje hřebenů v době laténské a římské se zvláštním zřetelem k moravským nálezům
Variantní název:
  • Zur Entwicklungsproblematik der mitteleuropaischen latènezeitlichen und römerzeitlichen Kämme : mit besonderer Aufmerksamkeit zu den mährischen Funden
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. [63]-79
Rozsah
[63]-79
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.