Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště

Obrázek
Variantní název
Břeclav-Pohansko. I, Grossmährisches Gräberfeld bei der Kirche : archäologische Quellen vom Gräberfeld
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1971
Rozsah
221 s., 47 s. obr. příl., 1 mapa
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 169
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 11106
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5-6 Úvod | pdf icon Kalousek, František
Page Chapter number Title
7-9 K metodě a dokumentaci archeologického terénního výzkumu na Pohansku | pdf icon Kalousek, František
Page Chapter number Title
10-12 K metodě a systému souboru archeologických pramenů | pdf icon Kalousek, František
hidden-section Einleitung
Page Chapter number Title
13-15 Einleitung | pdf icon Kalousek, František
Page Chapter number Title
16-19 Zur Methode und Dokumentation der archäologischen Terraingrabung auf Pohansko | pdf icon Kalousek, František
Page Chapter number Title
20-23 Zur Methode und zum System des archäologischen Quellen-Kompendiums | pdf icon Kalousek, František
Page Chapter number Title
[25]-217 Archeologické prameny z pohřebiště | pdf icon Kalousek, František
hidden-section Tabulky A, B, C, D
Page Chapter number Title
218-221 Tabulky A, B, C, D | pdf icon Kalousek, František
hidden-section Tabulky 1-47
Page Chapter number Title
[223]-271 Tabulky 1-47 | pdf icon Kalousek, František