Břeclav-Pohansko. IV, Velkomoravský velmožský dvorec

Název: Břeclav-Pohansko. IV, Velkomoravský velmožský dvorec
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1975
Rozsah
520 s., [28] s. obr. příl. : 7 l. obr. příl.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 208
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 11109
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Fototabulky
Chapter number Title Custom text
Fototabulky Dostál, Bořivoj PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 11–13
Dostál, Bořivoj
PDF
Chapter number Title Custom text
I. | Poloha naleziště, historie výzkumu, metoda a stav zpracování | 15–22
Dostál, Bořivoj
PDF
hidden-section Opevnění a ohrady
Chapter number Title Custom text
II. | Opevnění a ohrady | 23–38
Dostál, Bořivoj
PDF
hidden-section Sídlištní objekty
Chapter number Title Custom text
III. | Sídlištní objekty | 39–99
Dostál, Bořivoj
PDF
Chapter number Title Custom text
IV. | Sakrální stavby a hroby | 101–115
Dostál, Bořivoj
PDF
hidden-section Kulturní vrstva
Chapter number Title Custom text
V. | Kulturní vrstva | 117–123
Dostál, Bořivoj
PDF
hidden-section Keramika
Chapter number Title Custom text
VI. | Keramika | 125–182
Dostál, Bořivoj
PDF
hidden-section Ostatní nálezy
Chapter number Title Custom text
VII. | Ostatní nálezy | 183–238
Dostál, Bořivoj
PDF
hidden-section Závěrečné úvahy
Chapter number Title Custom text
VIII. | Závěrečné úvahy | 239–262
Dostál, Bořivoj
PDF
hidden-section Archeologické prameny
Chapter number Title Custom text
IX. | Archeologické prameny | 263–341
Dostál, Bořivoj
PDF
Chapter number Title Custom text
Бржецлав-Поганско IV., Усадьба Великоморавско Вельможи : резюме | 343–360
Dostál, Bořivoj
PDF
Chapter number Title Custom text
Břeclav-Pohansko IV., Großmährischer Herrenhof : Zusammenfassung | 361–379
Dostál, Bořivoj
PDF
hidden-section Seznam literatury
Chapter number Title Custom text
Seznam literatury | 381–394
Dostál, Bořivoj
PDF
hidden-section Zkratky časopisů
Chapter number Title Custom text
Zkratky časopisů | 395
Dostál, Bořivoj
PDF
hidden-section Ostatní zkratky
Chapter number Title Custom text
Ostatní zkratky | 396
Dostál, Bořivoj
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam inventárních čísel vyobrazených nálezů | 397–405
Dostál, Bořivoj
PDF
hidden-section Tabulky
Chapter number Title Custom text
Tabulky | 407–520
Dostál, Bořivoj
PDF