Ein birituelles Gräberfeld und Siedlungsobjekte der Glockenbecherkultur in Těšetice bei Znojmo (Znaim)

Název: Ein birituelles Gräberfeld und Siedlungsobjekte der Glockenbecherkultur in Těšetice bei Znojmo (Znaim)
Variantní název:
  • Биритуальный могильник и селищные ямы народа колоколовидных кубков в населенном пункте Тешетице у г. Зноймо (Моравия, Чехословакия)
    • Biritual'nyj mogil'nik i seliščnyje jamy naroda kolokolovidnych kubkov v naselennom punkte Tešetice u g. Znojmo (Moravija, Čechoslovakija)
Přispěvatel
Pavlík, Jaroslav Vincenc (Translator of Summary)
Hank, Vilém (překladatel)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. [5]-14
Rozsah
[5]-14
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.