Sídliště lidu s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Nemoticích (okr. Vyškov)

Název: Sídliště lidu s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Nemoticích (okr. Vyškov)
Variantní název:
  • Neue Stedlung mit der neolithischen mährischen bemalten Keramik in Nemotice (Bez. Vyškov, Mähren)
    • Novoje poselenija s neolitičeskoj moravskoj raspisnoj keramikoj v Nemoticach (Moravija, rajon g. Vyškov)
  • Новое поселения с неолитической моравской расписной керамикой в Немотицах (Моравия, район г. Вышков)
    • Novoje poselenija s neolitičeskoj moravskoj raspisnoj keramikoj v Nemoticach (Moravija, rajon g. Vyškov)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. [315]-316
Rozsah
[315]-316
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.