Sídliště lidu s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Nemoticích (okr. Vyškov)

Variant title
Neue Stedlung mit der neolithischen mährischen bemalten Keramik in Nemotice (Bez. Vyškov, Mähren)
Новое поселения с неолитической моравской расписной керамикой в Немотицах (Моравия, район г. Вышков)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1976, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. [315]-316
Extent
[315]-316
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document