Chronologie života Constantinovy matky Heleny a její dochované portréty

Variantní název
La chronologie de la vie d'Hèlene, mère de l'empereur Constantin, et ses portraits
Хронология жизни матери Константина Елены и ее портреты
Přispěvatel
Kolárová, Jaroslava (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 28, č. E24, s. [65]-72
Rozsah
[65]-72
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document