E24

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická
Rok: 1979
Ročník: 28
Číslo: E24
Rok vydání
1980
hidden section [Obrazové přílohy]
Title Document
[Obrazové přílohy] | I–XXII
PDF
Články
Title Document
Bibliografie prací doc. dr. Oldřicha Pelikána, DrSc. od roku 1972 | [11]
Vodová, Marie
PDF
Ottocari Březina Carmen in orbem a cordibus cantatum, quod in Latinum versum et Udalrico Pelikán ad diem anniversarium dedicatum est | [13]–16
Šprincl, Jan
PDF
Převrat v starořecké dialektologii? | [17]–34
Bartoněk, Antonín
PDF
Zum Stil des Diogenes Laertios | [35]–39
Janáček, Karel
PDF
K počátkům římské menippské satiry | [41]–46
Bartoňková, Dagmar
PDF
Domitianovské reliéfy od Cancellerie | [47]–56
Kazdová, Eliška
PDF
Římská zahraniční politika ve IV. stol. n. l. a úloha křesťanství | [57]–63
Češka, Josef
PDF
Chronologie života Constantinovy matky Heleny a její dochované portréty | [65]–72
Vodová, Marie
PDF
K opevnění hradiska Břeclavi-Pohanska | [73]–93
Dostál, Bořivoj
PDF
Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu jihozápadního předhradí Břeclavi-Pohanska za léta 1975-1977 | [95]–108
Vignatiová, Jana
PDF
Procesy specifikace v archeologii a jejich odraz v metodologii oboru | [109]–115
Podborský, Vladimír
PDF
List Karla IV. Colovi di Rienzo do vězení | [117]–121
Ludvíkovský, Jaroslav
PDF
Latinská promoční řeč z roku 1819 | [123]–130
Svátek, Josef
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Behrens, Hermann; Kaufmann, Dieter; Matthias, Waldemar. Die Jungsteinzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet] | 131–133
Podborský, Vladimír
PDF
[Vizdal, Jaroslav. Zemplín v mladšej dobe kamenej] | 133–134
Podborský, Vladimír
PDF
[Milisauskas, Sarunas. Archaeological investigations on the linear culture village of Olszanica] | 135–136
Kazdová, Eliška
PDF
[Bareš, M.; Lička, M. K exaktnímu studiu staré keramiky: k otázkám vztahu vypíchané a lengyelské kultury] | 136–137
Weber, Zdeněk
PDF
[Lüning, Jens. Schussenried und Jordansmühl. Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Teil Vb, Fundamenta] | 137–138
Koštuřík, Pavel
PDF
[Lüning, Jens; Zürn, Hartwig. Die Schussenrieder im "Schlösslesfeld" Markung Ludwigsburg] | 139–140
Koštuřík, Pavel
PDF
[Vladár, Jozef; Bartoněk, Antonín. Zu den Beziehungen des ägäischen, balkanischen und karpatischen Raumes in der mirrleren Bronzezeit und die kulturelle Austrahlung der ägäistischen Schriften in die Nachbarländern] | 140–141
Kazdová, Eliška
PDF
[García-Ramón, José L. Les origines postmycéniennes du groupe dialectal éolien: étude linguistique] | 142–143
Bartoněk, Antonín
PDF
[López Eire, Antonio. Tres cuestiones de dialectología griega ; López Eire, Antonio. Innovaciones del Jónico-Atico (vocalismo) ; López Eire, Antonio. Los Jonios y el Jónico-Ático ; López Eire, Antonio. En busca de la situación dialectal del jónico-ático ; López Eire, Antonio. Problematica actual de la dialectología griega] | 144–145
Bartoněk, Antonín
PDF
[Archaeologia Homerica: die Denkmäler und das frühgriechische Epos im Auftrage des Deutschen archäologischen Instituts. Hrgg. von F. Matz und H.-G. Buchholz] | 145
Bartoněk, Antonín
PDF
[Rezanov, Igor' Aleksandrovič. Atlantida: fantazija ili real'nost'?] | 145–146
Bartoňková, Dagmar
PDF
[Bartoněk, Antonín. Odysseové na mořích historie ; Bartoněk, Antonín. Světem starých Řeků] | 146–147
Hošek, Radislav
PDF
[Blavatskaja, Tat'jana Vasil'jevna. Grečeskoje obščestvo vtorogo tysjačeletija do novoj ery [i.e. èry] i jego kul'tura] | 147–148
Bartoňková, Dagmar
PDF
[Losev, Aleksej Fedorovič. Antičnaja filosofija istorii] | 148–149
Bartoňková, Dagmar
PDF
Několik nových prací řecké fonologie | 149–151
Bartoněk, Antonín
PDF
[Fuhrmann, Manfred. Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Band 3, Römische Literatur] | 151–153
Bartoňková, Dagmar
PDF
[Marcellin, Ammien. Histoire. Tome IV (livres XXIII-XXV). Texte établi et traduit et commentaire par Jacques Fontaine] | 153–158
Češka, Josef
PDF
[Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt. Edidit Wolfgang Seyfarth adiuvantibus Liselolte Jacob-Karau et Lise Ulmann] | 159–160
Češka, Josef
PDF
[Bandinelli, Ranuccio Bianchi. Klassische Archäologie: eine kritische Einführung] | 161
Pelikán, Oldřich
PDF
[Tudor, Dumitru. Corpus monumentorum religionis equitum danuvinorum. 2, The analysis and interpretation of the monuments] | 162
Hošek, Radislav
PDF
[Kobylina, M.M. Divinités orientales sur le littoral nord de la mer Noire] | 163
Hošek, Radislav
PDF
[Brunhölzl, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Bd. 1, Von Cassiodor bis zum Ausklang der karolingischen Erneuerung] | 163–164
Nechutová, Jana
PDF
[Slovník středověké latiny v českých zemích] | 164–166
Nechutová, Jana; Kyas, Vojtěch
PDF
[Petr Žitavský. Zbraslavská kronika = Chronicon aulae regiae] | 166–167
Nechutová, Jana
PDF
[Zachová, Jana. Die Chronik des Franz von Prag: inhaltliche und stilistische Analyse] | 167–168
Nechutová, Jana
PDF
[Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Tomus XIII, Postila adumbrata] | 169
Nechutová, Jana
PDF
[Benner, Margareta; Tengström, Emin. On the interpretation of learned Neo-Latin: an explorative study based on some texts from Sweden (1611-1716)] | 170
Nechutová, Jana
PDF
[Trilse, Christoph. Antike und Theater heute] | 170–172
Bartoňková, Dagmar
PDF
[Eiréné XIV, XV] | 172–173
Nechutová, Jana; Rubešová, Květoslava
PDF