Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1979, roč. 28, č. E24

Obrázek
Rok
1979
Rok vydání
1980
hidden section [Obrazové přílohy]
Page Title
I-XXII [Obrazové přílohy] | pdficon
Články
Page Title
[11] Bibliografie prací doc. dr. Oldřicha Pelikána, DrSc. od roku 1972 Vodová, Marie | pdficon
[13]-16 Ottocari Březina Carmen in orbem a cordibus cantatum, quod in Latinum versum et Udalrico Pelikán ad diem anniversarium dedicatum est Šprincl, Jan | pdficon
[17]-34 Převrat v starořecké dialektologii? Bartoněk, Antonín | pdficon
[35]-39 Zum Stil des Diogenes Laertios Janáček, Karel | pdficon
[41]-46 K počátkům římské menippské satiry Bartoňková, Dagmar | pdficon
[47]-56 Domitianovské reliéfy od Cancellerie Kazdová, Eliška | pdficon
[57]-63 Římská zahraniční politika ve IV. stol. n. l. a úloha křesťanství Češka, Josef | pdficon
[65]-72 Chronologie života Constantinovy matky Heleny a její dochované portréty Vodová, Marie | pdficon
[73]-93 K opevnění hradiska Břeclavi-Pohanska Dostál, Bořivoj | pdficon
[95]-108 Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu jihozápadního předhradí Břeclavi-Pohanska za léta 1975-1977 Vignatiová, Jana | pdficon
[109]-115 Procesy specifikace v archeologii a jejich odraz v metodologii oboru Podborský, Vladimír | pdficon
[117]-121 List Karla IV. Colovi di Rienzo do vězení Ludvíkovský, Jaroslav | pdficon
[123]-130 Latinská promoční řeč z roku 1819 Svátek, Josef | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
131-133 [Behrens, Hermann; Kaufmann, Dieter; Matthias, Waldemar. Die Jungsteinzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet] Podborský, Vladimír | pdficon
133-134 [Vizdal, Jaroslav. Zemplín v mladšej dobe kamenej] Podborský, Vladimír | pdficon
135-136 [Milisauskas, Sarunas. Archaeological investigations on the linear culture village of Olszanica] Kazdová, Eliška | pdficon
136-137 [Bareš, M.; Lička, M. K exaktnímu studiu staré keramiky: k otázkám vztahu vypíchané a lengyelské kultury] Weber, Zdeněk | pdficon
137-138 [Lüning, Jens. Schussenried und Jordansmühl. Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Teil Vb, Fundamenta] Koštuřík, Pavel | pdficon
139-140 [Lüning, Jens; Zürn, Hartwig. Die Schussenrieder im "Schlösslesfeld" Markung Ludwigsburg] Koštuřík, Pavel | pdficon
140-141 [Vladár, Jozef; Bartoněk, Antonín. Zu den Beziehungen des ägäischen, balkanischen und karpatischen Raumes in der mirrleren Bronzezeit und die kulturelle Austrahlung der ägäistischen Schriften in die Nachbarländern] Kazdová, Eliška | pdficon
142-143 [García-Ramón, José L. Les origines postmycéniennes du groupe dialectal éolien: étude linguistique] Bartoněk, Antonín | pdficon
144-145 [López Eire, Antonio. Tres cuestiones de dialectología griega ; López Eire, Antonio. Innovaciones del Jónico-Atico (vocalismo) ; López Eire, Antonio. Los Jonios y el Jónico-Ático ; López Eire, Antonio. En busca de la situación dialectal del jónico-ático ; López Eire, Antonio. Problematica actual de la dialectología griega] Bartoněk, Antonín | pdficon
145 [Archaeologia Homerica: die Denkmäler und das frühgriechische Epos im Auftrage des Deutschen archäologischen Instituts. Hrgg. von F. Matz und H.-G. Buchholz] Bartoněk, Antonín | pdficon
145-146 [Rezanov, Igor' Aleksandrovič. Atlantida: fantazija ili real'nost'?] Bartoňková, Dagmar | pdficon
146-147 [Bartoněk, Antonín. Odysseové na mořích historie ; Bartoněk, Antonín. Světem starých Řeků] Hošek, Radislav | pdficon
147-148 [Blavatskaja, Tat'jana Vasil'jevna. Grečeskoje obščestvo vtorogo tysjačeletija do novoj ery [i.e. èry] i jego kul'tura] Bartoňková, Dagmar | pdficon
148-149 [Losev, Aleksej Fedorovič. Antičnaja filosofija istorii] Bartoňková, Dagmar | pdficon
149-151 Několik nových prací řecké fonologie Bartoněk, Antonín | pdficon
151-153 [Fuhrmann, Manfred. Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Band 3, Römische Literatur] Bartoňková, Dagmar | pdficon
153-158 [Marcellin, Ammien. Histoire. Tome IV (livres XXIII-XXV). Texte établi et traduit et commentaire par Jacques Fontaine] Češka, Josef | pdficon
159-160 [Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt. Edidit Wolfgang Seyfarth adiuvantibus Liselolte Jacob-Karau et Lise Ulmann] Češka, Josef | pdficon
161 [Bandinelli, Ranuccio Bianchi. Klassische Archäologie: eine kritische Einführung] Pelikán, Oldřich | pdficon
162 [Tudor, Dumitru. Corpus monumentorum religionis equitum danuvinorum. 2, The analysis and interpretation of the monuments] Hošek, Radislav | pdficon
163 [Kobylina, M.M. Divinités orientales sur le littoral nord de la mer Noire] Hošek, Radislav | pdficon
163-164 [Brunhölzl, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Bd. 1, Von Cassiodor bis zum Ausklang der karolingischen Erneuerung] Nechutová, Jana | pdficon
164-166 [Slovník středověké latiny v českých zemích] Nechutová, Jana; Kyas, Vojtěch | pdficon
166-167 [Petr Žitavský. Zbraslavská kronika = Chronicon aulae regiae] Nechutová, Jana | pdficon
167-168 [Zachová, Jana. Die Chronik des Franz von Prag: inhaltliche und stilistische Analyse] Nechutová, Jana | pdficon
169 [Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Tomus XIII, Postila adumbrata] Nechutová, Jana | pdficon
170 [Benner, Margareta; Tengström, Emin. On the interpretation of learned Neo-Latin: an explorative study based on some texts from Sweden (1611-1716)] Nechutová, Jana | pdficon
170-172 [Trilse, Christoph. Antike und Theater heute] Bartoňková, Dagmar | pdficon
172-173 [Eiréné XIV, XV] Nechutová, Jana; Rubešová, Květoslava | pdficon