Římská zahraniční politika ve IV. stol. n. l. a úloha křesťanství

Název: Římská zahraniční politika ve IV. stol. n. l. a úloha křesťanství
Variantní název
Die römische Außenpolitik im IV. Jh. u. Z. und die Rolle des Christentums
Римская внешнаяя политика в IV веке н. э. и роль христианства
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. [57]-63
Rozsah
[57]-63
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence