Češka, Josef

Varianty jmen:

Češka, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 144.

Článek
Novotný, František. Jan Ámos Komenský a Platon. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 329–333.

Článek
Češka, Josef. [Ammianus Marcellinus. Translated by John C. Rolfe]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 284–285.

Článek
Češka, Josef. [Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt. Edidit Wolfgang Seyfarth adiuvantibus Liselolte Jacob-Karau et Lise Ulmann]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 159–160.

Článek
Češka, Josef. [Antika v dokumentech. 2, Řím. Redigovali Jan Pečírka a Julie Nováková]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, roč. 11, č. E7, s. 109–111.

Článek
Češka, Josef. [Antika v dokumentech. 1., Řecko. Redigovali Julie Nováková a Jan Pečírka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 129–131.

Kapitola
Češka, Josef; Hošek, Radislav. Appendix. In: Češka, Josef. , Hošek, Radislav. Inscriptiones Pannoniae Superioris : in Slovacia Transdanubiana asservatae. 1967, s. 115–124.

Článek
Češka, Josef. War der Astrologe Heliodorus Oberkämmerer des Kaisers Valens?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1994, roč. 43, č. E39, s. 139–145.

Článek
Češka, Josef; Zlatuška, Zdeněk. [Avdijev, Vsevolod Igorevič. Dějiny starověkého východu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 185–187.

Článek
Češka, Josef. [Bengston, Hermann. Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde. 1. Band, Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 246–249.

Článek
Češka, Josef. [Béranger, Jean. Recherches sur l'aspect idéologique du principat]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, roč. 4, č. C2, s. 134.

Článek
Češka, Josef. [Berner, Ulrich. Origenes]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, roč. 32, č. E28, s. 327–330.

Kapitola
Češka, Josef. Bibliografické zkratky. In: Češka, Josef. Římský stát a katolická církev ve IV. století. 1983, s. 139–140.

Kapitola
Češka, Josef; Hošek, Radislav. Bibliographia. In: Češka, Josef. , Hošek, Radislav. Inscriptiones Pannoniae Superioris : in Slovacia Transdanubiana asservatae. 1967, s. 9–10.

Článek
Češka, Josef. [Bickerman, Elias. Chronologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 187–188.

Článek
Češka, Josef. Brachte der Dominat das Ende der sklavischen Unfreiheit?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 113–117.

Článek
Češka, Josef. [Burian, Jan. Evropské rudné doly za římského císařství, jejich správa a pracovníci v nich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, roč. 4, č. C2, s. 131–132.

Článek
Češka, Josef. [Burian, Jan. Hannibal]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, roč. 17, č. E13, s. 224.

Článek
Češka, Josef. [Burian, Jan; Mouchová, Bohumila. Záhadní Etruskové]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 249–250.

Článek
Češka, Josef. [Burian, Jan; Oliva, Pavel. Civilizace starověkého Středomoří]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, roč. 35, č. E31, s. 196–197.

Článek
Češka, Josef. [Büttner, Theodora; Werner, Ernst. Circumcellionen und Adamiten: zwei Formen mittelalterlicher Häresie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 149–150.

Článek
Češka, Josef. [Caesar, Gaius Iulius. C. Iulii Caesaris commentarii rerum gestarum. Vol. 1, Bellum Gallicum. Edidit Otto Seel]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, roč. 11, č. E7, s. 130.

Článek
Češka, Josef. [Camus, Pierre-Marie. Ammien Marcellin: témoin des courants culturels et religieux à la fin du IVe siècle]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, roč. 19, č. E15, s. 247–248.

Článek
Češka, Josef. [Censorinus. Betrachtungen zum Tag der Geburt "De die natali": mit deutscher Übers. und Anmerkungen von Klaus Sallmann]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1991, roč. 40, č. E36, s. 163–164.

Článek
Češka, Josef. Československá studia o antickém světě, jazyce a kultuře v bibliografických přehledech vydaných v zahraničí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1991, roč. 40, č. E36, s. 165–166.

Článek
Češka, Josef. [Cezar, Gajusz Juliusz. Wojna galijska. Przełożyl i opracowal Eugeniusz Konik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 316.