Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata

Obrázek
Přispěvatel
Češka, Josef (Editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1975
Rozsah
304 s., 16 s. obr. příl. + 4 mapy
Edice
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 200
Jazyk
anglicky
česky
francouzsky
latinsky
německy
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 14333
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section [Obrazová příloha]
Page Chapter number Title
[Obrazová příloha] | pdf icon
Page Chapter number Title
9-11 Jaroslao Ludvíkovský octogenario a philologis classicis Bohemoslovacis epistola gratulatoria | pdf icon Češka, Josef
Page Chapter number Title
13-15 Operum Jaroslai Ludvíkovský conspectus inde ab anno 1965 continuatus | pdf icon Nechutová, Jana
Page Chapter number Title
16 Ephemeridum, editionum encyclopaediarumque abbreviationes | pdf icon
Page Chapter number Title
17-36 Greek dialects of antient Apennine peninsula | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
37-44 Nový zlomek prologu Euripidovy Alkmény : (pap. Hamb. 119, col. III) | pdf icon Vysoký, Zdeněk Karel
Page Chapter number Title
45-54 Zu den skeptischen Widerlegungsformen | pdf icon Janáček, Karel
hidden-section Kroisos a Solón
Page Chapter number Title
55-66 Kroisos a Solón | pdf icon Oliva, Pavel
hidden-section Un bol Iliaque
Page Chapter number Title
67-70 Un bol Iliaque | pdf icon Bouzek, Jan; Bouzková, Hana
Page Chapter number Title
71-78 Graecia capta ferum victorem cepit... | pdf icon Pelikán, Oldřich
hidden-section Artemidorea
Page Chapter number Title
79-81 Artemidorea | pdf icon Hošek, Radislav
Page Chapter number Title
83-90 Prolegomena zum Index cognominum zu cil VI | pdf icon Vidman, Ladislav
Page Chapter number Title
91-99 Ein Beitrag zur Charakteristik der Funktionsauslastung der lateinischen Kasus (der Dativ) | pdf icon Marečková-Štolcová, Elena
Page Chapter number Title
101-112 Názvy zemědělských pracovních potřeb u Columelly | pdf icon Čupr, Karel
Page Chapter number Title
113-116 Quae valetudini humanae utilia quaeque noxia Ammianus Marcellinus XXVII 4,14 iudicaverit | pdf icon Češka, Josef
Page Chapter number Title
117-123 Senát v Theodosiově kodexu | pdf icon Hartmann, Antonín
Page Chapter number Title
125-127 Remarques sur quelques noms propres dans la Chronique de Frédégaire | pdf icon Beneš, Pavel
Page Chapter number Title
129-138 K staroslověnským Životům Konstantinovu a Metodějovu | pdf icon Večerka, Radoslav
Page Chapter number Title
139-149 Česká hradiska u Kristiána | pdf icon Turek, Rudolf
hidden-section Prosimetrum u Kosmy
Page Chapter number Title
151-163 Prosimetrum u Kosmy | pdf icon Bartoňková, Dagmar
Page Chapter number Title
165-174 La Quinta atilinaria et la Responsio Catilinae dans le manuscrit de Bratislava | pdf icon Okál, Miloslav
Page Chapter number Title
175-182 Semantische und stilistische Bemerkungen zu der Chronica domus Sarensis | pdf icon Martínková, Dana
Page Chapter number Title
183-187 Ein bischer unbekanntes Schreiben des Papstes Urban IV. vom 9. Mai 1263 | pdf icon Šebánek, Jindřich
Page Chapter number Title
189-197 Kdo byl "Frater Vitko Prepositus in Raygrad"? | pdf icon Friedl, Antonín
Page Chapter number Title
199-207 Socha sv. Jiří na Hradčanech a Itálie | pdf icon Kutal, Albert
Page Chapter number Title
209-222 Jan Staicze et son manuel | pdf icon Fialová, Anděla; Hejnic, Josef
Page Chapter number Title
223-227 Legenda o uherském králi Albánovi | pdf icon Kamínková, Eva
Page Chapter number Title
229-234 Les proverbes latins de moyen âge peuvent-ils sevir de source historique? | pdf icon Spunar, Pavel
Page Chapter number Title
235-246 Středolatinská beletrie a Čechy | pdf icon Vidmanová, Anežka
Page Chapter number Title
247-252 Bohuslaus Hassensteinius a Lobkowicz meliorne poeta an orator fuerit | pdf icon Martínek, Jan
Page Chapter number Title
253-256 K jedné chybně zařazené archiválii | pdf icon Dostálová, Růžena
Page Chapter number Title
257-263 De libro amicorum Adami Lehneri a Kauba, imaginibus Ieronymi Mannackeri chalcographi ornato | pdf icon Ryba, Bohumil
Page Chapter number Title
265-269 Analecta Stephana Zamosia a jeho vědomosti o římském vojsku v Dákii | pdf icon Beneš, Jan
Page Chapter number Title
271-283 De J.A. Comenii Continuatione admonitionis fraternae emendanda | pdf icon Nováková, Julie
Page Chapter number Title
285-287 Antikizující Donalitius | pdf icon Trost, Pavel
Page Chapter number Title
289-295 Quid Plautus in litteris Bohemorum et Slovacorum valuerit | pdf icon Šprincl, Jan
Page Chapter number Title
297-302 Kronikář Kosmas a Vladislav Vančura | pdf icon Závodský, Artur