Ein Beitrag zur Charakteristik der Funktionsauslastung der lateinischen Kasus (der Dativ)

Zdrojový dokument: Marečková-Štolcová, Elena. Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. Češka, Josef (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1975, pp. 91-99
Rozsah
91-99
Typ
Článek
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document