Češka, Josef

Name variants:

Češka, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 144.

Article
Novotný, František. Jan Ámos Komenský a Platon. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 329–333.

Article
Češka, Josef. [Ammianus Marcellinus. Translated by John C. Rolfe]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 284–285.

Article
Češka, Josef. [Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt. Edidit Wolfgang Seyfarth adiuvantibus Liselolte Jacob-Karau et Lise Ulmann]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, vol. 28, iss. E24, pp. 159–160.

Article
Češka, Josef. [Antika v dokumentech. 2, Řím. Redigovali Jan Pečírka a Julie Nováková]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 109–111.

Article
Češka, Josef. [Antika v dokumentech. 1., Řecko. Redigovali Julie Nováková a Jan Pečírka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 129–131.

Chapter
Češka, Josef; Hošek, Radislav. Appendix. In: Češka, Josef. , Hošek, Radislav. Inscriptiones Pannoniae Superioris : in Slovacia Transdanubiana asservatae. 1967, pp. 115–124.

Article
Češka, Josef. War der Astrologe Heliodorus Oberkämmerer des Kaisers Valens?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1994, vol. 43, iss. E39, pp. 139–145.

Article
Češka, Josef; Zlatuška, Zdeněk. [Avdijev, Vsevolod Igorevič. Dějiny starověkého východu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 185–187.

Article
Češka, Josef. [Bengston, Hermann. Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde. 1. Band, Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, vol. 16, iss. E12, pp. 246–249.

Article
Češka, Josef. [Béranger, Jean. Recherches sur l'aspect idéologique du principat]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 134.

Article
Češka, Josef. [Berner, Ulrich. Origenes]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, vol. 32, iss. E28, pp. 327–330.

Chapter
Češka, Josef. Bibliografické zkratky. In: Češka, Josef. Římský stát a katolická církev ve IV. století. 1983, pp. 139–140.

Chapter
Češka, Josef; Hošek, Radislav. Bibliographia. In: Češka, Josef. , Hošek, Radislav. Inscriptiones Pannoniae Superioris : in Slovacia Transdanubiana asservatae. 1967, pp. 9–10.

Article
Češka, Josef. [Bickerman, Elias. Chronologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 187–188.

Article
Češka, Josef. Brachte der Dominat das Ende der sklavischen Unfreiheit?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 113–117.

Article
Češka, Josef. [Burian, Jan. Evropské rudné doly za římského císařství, jejich správa a pracovníci v nich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 131–132.

Article
Češka, Josef. [Burian, Jan. Hannibal]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 224.

Article
Češka, Josef. [Burian, Jan; Mouchová, Bohumila. Záhadní Etruskové]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, vol. 16, iss. E12, pp. 249–250.

Article
Češka, Josef. [Burian, Jan; Oliva, Pavel. Civilizace starověkého Středomoří]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 196–197.

Article
Češka, Josef. [Büttner, Theodora; Werner, Ernst. Circumcellionen und Adamiten: zwei Formen mittelalterlicher Häresie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 149–150.

Article
Češka, Josef. [Caesar, Gaius Iulius. C. Iulii Caesaris commentarii rerum gestarum. Vol. 1, Bellum Gallicum. Edidit Otto Seel]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 130.

Article
Češka, Josef. [Camus, Pierre-Marie. Ammien Marcellin: témoin des courants culturels et religieux à la fin du IVe siècle]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, vol. 19, iss. E15, pp. 247–248.

Article
Češka, Josef. [Censorinus. Betrachtungen zum Tag der Geburt "De die natali": mit deutscher Übers. und Anmerkungen von Klaus Sallmann]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1991, vol. 40, iss. E36, pp. 163–164.

Article
Češka, Josef. Československá studia o antickém světě, jazyce a kultuře v bibliografických přehledech vydaných v zahraničí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1991, vol. 40, iss. E36, pp. 165–166.

Article
Češka, Josef. [Cezar, Gajusz Juliusz. Wojna galijska. Przełożyl i opracowal Eugeniusz Konik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 316.